B2B-esimerkkejä

Tuotteemme tuottaa välittömästi tuloksia B2B-toimijoiden tarpeisiin. Me sekä kasvatamme liidien määrää että parannamme liidien laatua  nykyisestä välittömästi ja myyntijoukkonne tervehtivät sinua jatkossa Liidikenraalina!

B2C-esimerkkejä

Tuotteemme avulla B2C-yritykset voivat tarjota kävijöilleen mm. apua oikean tuotteen valinnassa, paremman asiakaspalvelun tuottamiseksi tai henkilökohtaisen hinta-arvion antamisessa

  • Siistiksi.fi on kotisiivousyritys, joka toi hintalaskurinsa kotisivuilleen, jotta kävijät voisivat heti selvittää helposti oman kotinsa siivouksen hinnan. Tuotteemme avulla kompleksiset hinnoittelumallit voidaan yksinkertaistaa kuluttajia palveleviksi dialogeiksi
    Katso esimerkki: https://www.siistiksi.fi/kotisiivous/
  • Moi Mobiili on yksi asiakkaistamme, jotka hyödyntävät palveluamme niin B2B- kuin B2C-palveluissaan. Kuluttajapuolelle he rakensivat botin auttamaan kävijöitä oikean liittymän valinnassa
    Katso esimerkki: https://www.moi.fi/hinnasto/
  • K-caara tarjoaa kuluttajille suunnattua auton leasing-palvelua. Tuotteemme avulla K-caara voi tehdä perusteellisen asiakaskartoituksen, jonka seurauksena he tietävät mikä on asiakkaan nykyinen tilanne ja millaisia toiveita leasing-auton suhteen asiakkaalla olisi. Botti tuottaa heille sekä valmiita liidejä että kohdentamisdataa retargetointia varten
    Katso esimerkki:https://k-caaradeal.fi/

Rekrytointiesimerkkejä:

Perinteinen rekrytointiprosessi teettää todella paljon työtä niin työnhakijalle kuin rekrytoivalle yritykselle. Työnhakijoita turhauttaa vaivan näkeminen työnhakemiseen, kun vain harvat pääsevät edes haastatteluun. Rekrytoijan päässä harmitellaan isoja hakijamääriä tai toisaalta sitä, ettei oikeanlaisilta hakijoilta saatu hakemuksia. Tuotteemme avulla voidaan rakentaa helppoja alustavia työhaastatteluja, jotka antavat hakijalle osviittaa siitä kannattaako hänen hakea tehtävää – ja toisaalta hyvässä työssä olevalle halutulle ja ns. passiiviselle työnhakijalle botin antama kannustava lopputulos voi olla se riittävä rohkaisu hakea uutta tehtävää. Rekrytoijan näkökulmasta tämä puolestaan tarkoittaa vähemmän ”turhia” hakemuksia läpikäytäväksi ja enemmän parempia hakijoita.