Asiakirjan tarkoitus

Interactive Ads Ai Oy:n tietosuojaselosteen tarkoitus on kuvailla miten Interactive Ads noudattaa meidän asiakkaiden ja käyttäjien tietoja sekä yksityisyyttä, ja miten me noudatamme GDPR:n asettamia sekä kansallisia lakeja ja vaatimuksia.

Avainkäsitteiden määritelmät

Tietosuojavastaava

Tietosuojan asiantuntija, joka työskentelee itsenäisesti varmistaakseen, että että entiteetti noudattaa GDPR:ssä esitettyjä käytäntöjä ja menettelyjä.

Rekisterinpitäjä

Entiteetti, kuka määrittää tarkoitukset, olosuhteet sekä keinot käsitellä henkilökohtaisia tietoja.

Henkilötietojen käsittelijä

Entiteetti, joka käsittelee tietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Rekisteröity

Luonnollinen henkilö, jonka henkilökohtaisia tietoja rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä käsittelee.

Käsittely

Mikä tahansa henkilötietoihin kohdistuva toimenpide kuten kerääminen, käyttö, tallentaminen jne, riippumatta siitä onko toiminta automatisoitua.

Henkilökohtaiset tiedot

Luonnolliseen henkilöön tai rekisteröityyn liittyvä mikä tahansa informaatio, jota voidaan käyttää suoraan tai epäsuorasti henkilön tunnistamiseen.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Tiedonsaantioikeus oikeuttaa rekisteröidylle pääsyn henkilökohtaisiin tietoihin, joita rekisterinpitäjä säilyttää hänestä.

Salanimet

Henkilökohtaisten tietojen käsittely niin ettei sitä enää voida liittää yksittäiseen rekisteröityyn ilman lisätietoja, niin kauan kuin lisätieto pysyy erillisenä, jotta varmistetaan kohdistamattomuus.

Profilointi

Mikä tahansa automatisoitu henkilötietojen käsittely, jonka tarkoitus arvioida, analysoida tai ennakoida rekisteröitävän käyttäytymistä.

Interactive Ads ei ikinä paljasta tai myy kerättyä dataa kolmansille osapuolille ilman selvää suostumusta kaikilta rekisteröitäviltä, joita asia koskee. Henkilötietojen käsittely Interactive Adsilla voidaan jakaa kahteen erilliseen kategoriaan seuraavanlaisesti:

1. Interactive Adsin toteuttama käsittely

Interactive Adsin auktorisoima henkilökunta tulee käsittelemään henkilökohtaisia tietoja tarkoituksena auttaa asiakkaitamme tekemään parempaa ja kustannustehokkaampaa markkinointia, ja Interactive Adsin ja meidän asiakkaan sopimuksen toteutuksen rajojen sisällä

Interactive Ads voi suorittaa kerättyyn informaatioon automatisoidun koneopitun analyysin, jotta voidaan saada parempaa ymmärrystä alustamme käyttäjistä sekä yhdistää heidät paremmin mahdollisesti kiinnostavien yritysten kanssa, jotka käyttävät meidän palveluita.

Interactive Ads ei tule ikinä käyttämään kerättyä dataa mihinkään muuhun paitsi toimintoihin, jotka edistävät asiakkaidemme markkinointiprosesseja sekä niiden tehokkuutta suoraan tai epäsuorasti.

2. Interactive Adsin asiakasyritysten käsittely

Interactive Adsin asiakasyritysten käsittelijät, jotka osallistuvat käsittelytoimintoihin ovat aina selkeästi eritelty erillisessä liitteessä, joka toimitetaan rekisteröidyille etukäteen yhdessä tämän asiakirjan ja Interactive Adsin virallisen tietosuojakäytännön.

Interactive Adsin asiakkaat saavat käsitellä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

1. Kerätä ja edistää yrityksen omaa liidi- ja asiakastietokantaa tehokkaampaa markkinointia varten

2. Kerättyjen liidien löytäminen tietokannasta kriteerien perusteella

3. Opettaa, auttaa ja kommunikoida potentiaalisten verkkosivuvierailijoiden ja asiakkaiden kanssa

Interactive Ads aikoo allekirjoittaa erillisen sopimuksen jokaisen henkilötietojen käsittelijän kanssa missä käsittelijä sitoutuu kunnioittamaan meidän rekisteröitävien yksityisyyttä sekä noudattamaan tätä tietosuojaselostetta + mitä tahansa muita kansallisia tietosuojaan liittyvä käytännesääntöjä, jotka ovat saatavilla sopimuksen allekirjoitushetkenä.

Kaikilla rekisteröitävillä on laillinen oikeus saada pääsy tietoihin sekä oikeus poistaa tiedot GDPR:n mukaisesti. Tästä johtuen rekisteröitävät voivat pyytää sähköpostitse luettelon kaikesta datasta, jota Interactive Ads on heistä kerännyt, tai pyytää poistamaan kaiken heistä kerätyn datan. Tämän pyynnön täyttämiseksi pyytäjän tulee tunnistaa itsensä käyttäen samaa sähköpostiosoitetta, josta he pyytävät kerättyä dataa.

TÄRKEIMMÄT VAATIMUKSET JA VALVONTAJÄRJESTELYT

Kaikki osapuolet, jotka osallistuvat tietojenkäsittelyyn joko Interactive Adsin henkilökuntana tai Interactive Adsin asiakkaina ovat velvoitettuja allekirjoittamaan sopimus, joka sitoo heitä noudattamaan tätä tietosuojakäytäntöä sekä Interactive Adsin rekisteriselostetta.  Kaikki etukäteen julkistamaton käsittely, laiton käsittely tai käsittely, joka ei noudata Interactive Adsin rekisteriselostetta ja tietosuojakäytäntöä, on kiellettyä.

Kaikki asiakaskommunikaatio Interactive Adsin palvelimien kanssa on suojattu (HTTPS) salatuilla yhteyksillä voidaksemme estää käyttäjiemme tahatonta luottamuksellisten tietojen paljastusta kun käytetään esim. julkista wi-fi tukiasemaa.

Kaikki tuotantopalvelimet ovat kovennettu ja ylläpidetty alan  parhaimpien käytäntöjen mukaisesti minimoidaksemme mahdollisuudet tietovuotoihin. Data on säännöllisesti, toisteellisesti ja automaattisesti varmuuskopioitu useampaan eri säilytysratkaisuun tapausten ja takaisin saamisen varalta. Varmuuskopiot säilytetään enintään 12 kk luomishetkestä alkaen.

Interactive Adsin dataa suojellaan pääsynvalvontalistalla, joka on integroitu meidän verkkosovellukseen pitäen huolen siitä, että vain auktorisoitu henkilöstö on sallittu käsittelemään tiettyjä henkilötietojen kohteita, jotka kuuluvat heidän yritykselle. Kaikki tietojenkäsittelytoiminnot kirjataan automaattisesti myöhempää tarkastusta varten, jotta saadaan varmuus lainmukaisesta käsittelystä.

Kaikki data käsitellään ja säilytetään fyysisesti EU:n rajojen sisällä (Suomi, Irlanti, Saksa, Hollanti) eikä tule siirtymään EU rajojen ulkopuolelle ilman kaikkien rekisteröitävien suostumusta ja ilmoitusta.

Interactive Adsin tietosuojavastaava varmistaa ja tarkkailee, että Interactive Adsin tietojenkäsittelyn toteuttaa vain auktorisoidut osapuolet sekä noudattaen tätä käytäntöä, meidän rekisteriselostetta sekä niihin liittyviä lakeja ja asetuksia.

Interactive Adsin tietosuojavastaava on säännöllisessä yhteistyössä paikallisten tietosuojaviranomaisten kanssa varmistaakseen uusimpien lakien ja sääntöjen noudattamisen sekä taatakseen turvan ja yksityisyyden käyttäjillemme.

Rekisterinpitäjä
Interactive Ads Ai Oy
2922046-1

Yhteyshenkilö
Mikael da Costa
CEO
Mikael@leadoo.com

Asiakirjan tarkoitus

Interactive Adsin rekisteriselosteen tarkoitus on tarkentaa mitä informaatiota Interactive Ads kerää käyttäjiltään ja miten + miksi sitä informaatiota käsitellään.

Interactive Adsin alustan käyttäjät ovat velvoitettuja myöntämään suostumuksensa Interactive Adsin suorittamaan datan keräämiseen ja käsittelyyn eriteltynä tässä asiakirjassa, Interactive Adsin tarjoamista liidien generointi palveluiden luonteesta johtuen.

Ilman suostumusta käyttäjät eivät valitettavasti pysty käyttämään Interactive Adsin palveluita.

Interactive Ads tulee aina kirjaamaan myönnetyn suostumuksen (sähköpostiosoitteen, jota vierailija käyttää) myöhempää tarkastusta varten.

Voit missä vaiheessa tahansa peruuttaa tietojenkäsittely suostumuksesi ottamalla yhteyttä meidän tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot löytyvät tästä asiakirjasta. Kyseisissä tapauksissa ottakaa yhteyttä samasta sähköpostiosoitteesta, jolla annoitte alunperin suostumuksen tietojenkäsittelyyn.

Katso meidän tietosuojaseloste + sen liitteet saadaksesi lisää tietoa miten Interactive Ads suojelee yksityisyyttäsi ja kuka on auktorisoitu käsittelemään tietoja, jotka koskevat sinua meidän järjestelmämme rajoissa. Nämä asiakirjat tulee aina esittää sinulle yhdessä, ja sinun tulee lukea ne läpi ennen kuin annat Interactive Adsille suostumuksesi tietojesi käsittelyyn.

Interactive Ads kunnioittaa käyttäjiensä yksityisyyttä eikä ikinä luovuta tai myy kerättyä tietoa kolmansille osapuolille.

Mitä dataa me keräämme ja miten sitä käytetään?

Kerätyt yksityistiedot vaihtelevat hieman riippuen käyttötavasta, jolla tiedot kerättiin sinulta. Jos keskustelit asiakkaidemme chat bottien kanssa, seuraavat tiedot voidaan kerätä sinulta:

Koko nimesi
Sähköpostiosoitteesi
Puhelinnumerosi
Vastauksesi chat botin esittämiin kysymyksiin
Yrityksen nimi
Liidin lähde (voi olla HTTP viittaava tai tietyn sivuston ID, jota käytit)

Jos rekisteröidyt meidän alustalle tai otat meihin muulla digitaalisella tavalla yhteyttä, sinusta kerättävä data saattaa hieman erota tyypillisestä käyttötapauksesta, jota kuvailtiin ylempänä.

Henkilökohtaisten tietojen käsittely voi olla manuaalisesti laajennettu sen yrityksen toimesta, joka käsittelee tietojasi, luokittelun ja kategorioiden muodossa.

Sinulle aina esitetään meidän rekisteriseloste, tietosuojakäytäntö sekä sopimusehdot, sekä sinulta tullaan pyytämään antamaan suostumus Interactive Adsille tietojen keräämiseen ja käsittelyyn ennen kuin henkilökohtaisia tietoja tullaan keräämään ja tallentamaan.

Kerättyjä henkilökohtaisia tietoja tulee käsittelemään vain seuraavat osapuolet:

Interactive Adsin valtuutettu henkilökunta tai suorat alihankkijat

Interactive Adsin asiakasyritysten valtuutettu henkilökunta

Interactive Adsin alusta vaatii jokaiselta käyttäjältä, joka käsittelee tietoja todentamaan heidän henkilökohtaisilla käyttäjätiedoilla. Käyttäjiä edelleen valtuutetaan Interactive Adsin alustan jäsenten toiminnallisuudella, mikä varmistaa, että heille annetaan mahdollisuus käsitellä vain sellaisia ​​tietoja, joita he ovat nimenomaisesti valtuuttaneet.

Henkilökohtaisia tietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:

Interactive Adsin käytössä, jotta palvelumme käyttäjiä voidaan analysoida ja sen avulla tarjoa arvokkaampaa toiminnallisuutta yrityksille, jotka käyttävät alustaamme generoidakseen enemmän liidejä.

Asiakasyritysten käytössä, joka alunperin keräsi tiedot sinulta, voidakseen kommunikoida kanssasi

Interactive Ads AI käyttöön, antamalla yrityksille, jotka käyttävät palveluamme näkemystä heidän analytiikkaan
Henkilökohtaiset tiedot ovat aina yrityskohtaisia eikä ne ole saatavilla millekään muulle Interactive Adsin asiakasyritykselle paitsi sille, joka liittyi siihen kun vapaaehtoisesti annoit suostumuksesi henkilötietojesi keräämiseen ja alunperin syötit tiedot järjestelmäämme.

Interactive Ads tulee käyttämään salanimia (tehdä tiedosta tunnistamatonta) jos sitä käytetään yleisemmin tai laajemmin tilastollisiin tarkoituksiin varmistaakseen, että sinun yksityisyyttäsi ei uhata kyseisessä toiminnassa.

Sinun yksityiset tiedet automaattisesti pyyhkitään tai salanimetään kun se yritys, joka alunperin keräsi ne tiedot ei joko enää käytä työkalujamme tai ei enää tarvitse niitä kyseisiä tietoja mitatakseen tai parantaakseen liidien generointi prosessejansa.

Miten ja missä tiedot säilytetään?

Kaikki henkilökohtaiset tiedot säilytetään sähköisesti sekä fyysisesti EU:n rajojen sisällä.

Meidän kaikkein yleisimmät keskukset tietojen säilytykselle ovat Suomessa, Hollannissa, Saksassa ja Irlannissa.

Kaikki tietojenkäsittely hoidetaan alan parhaimpien käytäntöjen mukaisesti sekä suojattuilla yhteyksillä (TLS/HTTPS, SSH), tästä lisää tietosuojaselosteessa.

Mikään tietojen säilytys ja käsittely ei tapahdu EU:n rajojen ulkopuolella ilman rekisteröitävien suostumusta.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on laillinen oikeus milloin tahansa joko peruuttaa suostumuksesi tietojesi käsittelyyn tai vastustaa henkilökohtaisten tietojesi käsittelyn.

Jos päätät olla myöntämättä suostumustasi tietojesi käsittelyyn, et voi valitettavasti käyttää Interactive Adsin palveluita.

Voit peruuttaa aiemman suostumuksesi tietojenkäsittelyyn ilmoittamalla siitä Interactive Adsin tietosuojavaltuutetulle samasta sähköpostisoitteesta, jolla alunperin annoit suostumuksesi. Saat sähköpostivahvistuksen kun tietosi on poistettu meidän aktiivisesta järjestelmästä.

Interactive Ads kunnioittaa laillisia oikeuksiasi ja yksityisyyttäsi, ja ilmoittaa sinulle etukäteen sähköpostitse jos/kun tämän asiakirjan sisältö muuttuu.

Jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä liittyen tietojenkäsittelyyn Interactive Adsilla, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Jos jostain syystä koet, että sinun yksityisyyttäsi ei kohdella asianmukaisesti tai lainmukaisesti, voit ottaa Interactive Adsin tietosuojavaltuutettuun tai jättää suoraan valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle tarkastusta varten.