fbpx
Reading:
Yhteydenottamisen helpottamista vaikeissakin aiheissa – Leadoon ja Docrateen onnistunut yhteistyö

Yhteydenottamisen helpottamista vaikeissakin aiheissa – Leadoon ja Docrateen onnistunut yhteistyö

Docrates Case Study docrates Yhteydenottamisen helpottamista vaikeissakin aiheissa - Leadoon ja Docrateen onnistunut yhteistyö
Kuvaus

Docrates Syöpäsairaala tarjoaa Leadoon avulla sivustovierailijoilleen tietoa ja helpon tavan olla yhteydessä.

Toimiala

Docrates on yksityinen suomalainen syöpäsairaala, joka tarjoaa yksilöllistä ja viiveetöntä syövänhoitoa. Edistyksellisen diagnostiikka ja viimeisimmät syöpähoidot järjestyvät jonottamatta ja hoidot räätälöidään jokaiselle potilaalle yksilöllisesti elämänlaatua vaalien.

Verkkosivu

docrates.com

Leadoo ja Docrates ovat tehneet yhteistyötä jo neljän vuoden ajan. Istuimme alas Docrateen markkinointipäällikkö Jonna Puiston ja sisällöntuottaja Lotta Mitron kanssa, ja kävimme läpi mitä tämän neljän vuoden onnistunut asiakassuhde on pitänyt sisällään. Leadoon päästä Docrateen oma Customer Success Manager Isabel Babitzin jakoi myös ajatuksiaan asiakasvastaavan näkökulmasta. 

Haasteet, joita lähdettiin ratkaisemaan Leadoon avulla 🔎

Leadoo otettiin Docrateella alun perin käyttöön tavoitteenamme yhteydenottojen helpottaminen ja yhteydenottokynnyksen madaltaminen, kertoo Docrateella 11 vuotta työskennellyt Jonna Puisto.

Leadoon bottien avulla tarjoamme sivustokävijällemme tietoa ja pyrimme ohjaamaan nopeasti sopivaan kohtaan sivustollamme tai annamme kätevän mahdollisuuden jättää yhteydenottopyyntö.

Syövän hoitoon ja diagnostiikkaan liittyvät kysymykset eivät ole yksinkertaisia, joten lisätiedon tarjoaminen oikeassa kohdassa sekä helppo ja nopea mahdollisuus keskustella kokeneen sairaanhoitajamme kanssa esimerkiksi hoitomahdollisuuksista on tärkeää, kertoo Jonna Puisto. Myös sensitiivisyys on ensisijaisen oleellista säilyttää, ja tämä onnistuu kun botit ja niiden sisältö luodaan yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.

Leadoo valittiin neljä vuotta sitten Docrateelle, kun Leadoon start-up vaiheessa halusimme olla mukana innovatiivisen palvelun kehittämisessä ja näimme siinä paljon potentiaalia. Leadoon, silloisen Interactive Adsin, perustaja Mikael Da Costa tarjosi meille loistavaa palvelua ja saimme yhteistyössä luotua ensimmäiset botit hyvin nopeasti, joita kehitimme yhdessä kokemuksien karttuessa. Myös jatkuva tuki, positiivinen ja erinomainen asiakaspalvelu sekä helppo tavoitettavuus olivat avainsyitä Leadoon
valintaan, kertoo Puisto.

Mitä ratkaisuita käytettiin

Leadoon konversiotyökaluja on käytetty halki Docrateen verkkosivuston: globaali ChatBot kiertää mukana vastaamassa sivustovierailijoiden kysymyksiin, ohjaamassa oikean tiedon pariin ja tarjoamassa erilaisia konversiomahdollisuuksia yhteydenottopyynnöstä uutiskirjeen tilaukseen.

Rekrytoinneissa on apuna InpageBot, jonka kautta voi jättää avoimen työhakemuksen helposti ja vaivattomasti.

InpageBotteja on käytetty myös eri syövistä kertovilla sivuilla tarjoamassa tietoa ja ohjausta eteenpäin kontekstisidonnaisesti. Kontekstisidonnaisuus ja erilaiset yhteydenottotavat mahdollistavat liidien keruuta sopivan sensitiivisellä tavalla, aina asiakas edellä.

Tulokset 

Leadoon työkalu on toiminut odotustemme mukaan ja tukee meitä liiketaloudellisten tavoitteidemme saavuttamisessa. Botti tarjoaa sivustokävijöille helpon tavan olla yhteydessä, ja se näkyy myös liidien määrässä. Sivustollamme käy kymmeniä tuhansia lukijoita kuukaudessa myös ulkomailta, ja esimerkiksi ruotsalaiset ovat oppineet jättämään yhteydenottopyyntöjä Leadoon bottien kautta, kun kaipaavat henkilökohtaista palvelua, kertoo Puisto.

Bottien etuna on se, että niitä voidaan muokata hyvinkin nopeasti ja joustavasti eri tarpeisiin. Vuoden 2022 aikana Docrateen sivustolle on lisätty botteja eri kieliversioille. Optimoinnin jälkeen sivustolta tulleiden suorien liidien määrä on tuplaantunut, kertoo Lotta Mitro. 

Bottien kautta tulevat liidit ovat suurimmaksi osaksi myös laadukkaita ja johtavat usein ajanvarauksiin. Myös työnhakijoiden bottien kautta jättämät avoimet hakemukset ovat olleet HR-osastollemme mieleen, kertoo Jonna Puisto.

Tärkeintä Docrateelle on kuitenkin ollut se, että sivustovierailijoille on pystytty tarjoamaan oikeaa tietoa sopivalla hetkellä ja sopivalla lähestymisellä. Näiden lisäksi se, että asiakas saa olla yhteydessä haluamallaan tavalla, olipa se sitten puhelimitse tai botin kautta, nousee keskustelussa esiin.

Copy of Meet Leadooer 11 quote 1 docrates Yhteydenottamisen helpottamista vaikeissakin aiheissa - Leadoon ja Docrateen onnistunut yhteistyö

Muita Leadoon tuomia hyötyjä 

Muista Leadoon tuomista plussista Mitro ja Puisto nostavat esiin muun muassa työkalun ja alustan helppokäyttöisyyden – botteja on helppo rakentaa myös itse. Alustalta he seuraavat analytiikkaa, kuten liidien laatua ja määrää, sekä sivustovierailijoiden ostopolkua – usein vierailijat eivät nimittäin konvertoidu heti ensimmäisellä sivustovierailulla. Tätä kertynyttä dataa hyödynnetään mainonnan suunnittelussa.

Leadoon käyttöönotosta ja muusta palvelusta puhutaan iloiseen sävyyn – käyttöönotto oli mutkatonta, ja yhteistyö Leadoon ja Isabelin kanssa on ollut sujuvaa, nopeaa ja ystävällistä. Tämän lisäksi myös omiin kehitysideoihin suopeasti suhtautuminen nostetaan esiin.

Puisto ja Mitro kertovat, että voisivat suositella Leadoota kelle vaan sen monipuolisuuden ja monien mahdollisuuksien johdosta. Leadoon palvelu saakin heiltä arvosanaksi täyden kympin!

Fiiliksiä yhteistyöstä kuvataan seuraavalla lauseella “Helppo ja yksinkertainen työkalu, joka taipuu moneen ja palvelee liiketoiminnan tavoitteissa”. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä eteenpäin!