fbpx
Reading:
Markkinointi muuttuu ja sinä sen mukana – mutta miten?

Markkinointi muuttuu ja sinä sen mukana – mutta miten?

17 syyskuun, 2021

Maailma muuttuu, niin minäkin. 

Näin lauletaan Kaapo-lastenohjelman tunnusmelodiassa, ja se on eittämättä ihan totta — tai ainakin pitäisi olla.

Kaikki myynnin ja markkinoinnin alalla työskentelevät tietävät, että jatkuva kehittyminen on äärimmäisen tärkeää: markkinointiala muuttuu kovaa vauhtia, ja jos joku on toiminut loistavasti muutama vuosi sitten, ei se todennäköisesti toimi enää. Myös asiakaskeskeisyys on noussut keskeiseen rooliin, ja monet yritykset haluavatkin tehdä kaikkensa — tai vähintäänkin mahdollisimman paljon — palvellakseen asiakasta parhaiten.

On kuitenkin helppoa sanoa, että kehitystä täytyy tapahtua ja asioiden tulee muuttua. Olennainen kysymys kuuluukin, miten tämä tapahtuu.

Ei hätää, meillä on siihen vinkki jos toinenkin!

2020-luvun uusi, ajankohtaista ja vastuullista tietoa jakava markkinointimedia MarkkinointiUutiset on kirjoittanut kiinnostavia artikkeleita muun muassa trendeistä, jotka muuttavat markkinointia, asiakaskeskeisen yrityksen tunnusmerkeistä kuin asioista, joita markkinointialan työntekijöiltä tulevaisuudessa vaaditaan.

Hypätäänpä siis suoraan niihin.

Miten markkinointi muuttuu tulevaisuudessa ja mitä sinulta odotetaan?

MarkkinointiUutiset on listannut kolme trendiä, jotka muokkaavat kuluttajien asenteita ja näin ollen muuttavat myös markkinointia. Ne koskevat myös sinua eli varaudu seuraaviin:

  1. Ensinnäkin data tulee olemaan kaikkein tärkein. Kuten Elina Mäkelä artikkelissaan toteaa, häämöttää jo tulevaisuudessa virtuaalivaikuttamisen ja tekoälyratkaisujen siirtyminen valtavirtaan, mikä osaltaan tuo mukanaan muutoksia, haasteita ja mahdollisuuksia. Markkinoinnin näkökulmasta onkin ensiarvoisen tärkeää panostaa mittaamiseen, analysointin ja visualisointiin ennakoimalla ja kehittämällä.
  2. Toisekseen yhteisöllisyyden merkitys korostuu. Tämän päivän yhteisöt muodostuvat ryhmiksi verkossa ja niissä jaetaan niin kokemuksia kuin mielipiteitäkin. Mäkelän mukaan suurin osa ostopoluista alkaa verkossa ja nimenomaan sosiaalisessa mediassa, jossa ne voivat myös päättyä. Yritysten onkin ensiarvoisen tärkeää huomioida markkinointistrategiassaan yhteisöt ja yhteisöllisyyden merkitys. Sosiaalisen median vaikutus on suuri, ja somessa syntyvällä reaktiolla voi olla kauaskantoisia seurauksia — niin hyvässä kuin pahassa.
  3. Näiden lisäksi on tärkeää muistaa, että moderni kuluttaja on nykypäivänä kriittinen. Erityisesti nuoremmat sukupolvet ovat yhä kiinnostuneempia erilaisista ilmiöistä ja näin ollen valveutuneempia maailmasta, joten yritysten on tärkeää korostaa omia arvojaan ja erityisesti monimuotoisuutta sekä tasa-arvoa.

Miten sinun sitten tulisi muuttua?

Kuten kornit huonetaulut ja motivoivat kuntosalimainokset aina toitottavat, ainoa pysyvä asia on muutos.

Kumppanimme MarkkinointiKollektiivi teetti vuodenvaihteessa 2020-2021 urakyselyn markkinointialan ihmisten työelämästä. Kyselyyn vastasi lähes 400 markkinoinnin ammattilaista, jotka pohtivat vastauksissaan muun muassa asioita, joita markkinoinnin tekijöiltä tulevaisuudessa vaaditaan.

Tulokset kertovat, että vastaajat uskovat vahvasti pääpainon olevan digiosaamisessa: markkinoinnin tekijältä vaaditaan vastaajien mukaan jatkossa erityisesti datan ja analytiikan hyödyntämistaitoja, sillä ne ovat merkittävä osa digimarkkinointia. Digimarkkinoinnin osaamista ylipäätään pidettiin tärkeänä.

Sere images markkinointi Markkinointi muuttuu ja sinä sen mukana – mutta miten?

Vastausten perusteella tärkeimpinä taitoina pidettiin myös kasvuhakkerointia ja sen eri keinoja, somemarkkinointia, sisällöntuotantoa ja strategista ymmärrystä. Tulokset kertovatkin, että vastaajat itse kokevat osaavansa parhaiten sisällöntuotannon sekä digi- ja somemarkkinointitaidot, kun taas datan ja analytiikan hyödyntämistaidot eivät nousseet vahvuuksien joukkoon.

MarkkinointiKollektiivin urakyselyä sparrannut tarjoomapäällikkö Mervi Karvo korostaa jatkuvan kehittymisen merkitystä alati muuttuvalla markkinoinnin alalla. Hänen mukaansa esimerkiksi erilaiset koulutukset maksavat itsensä ajallisen menetyksensä puolesta takaisin, kun ne osaa linkittää omaan rooliin ja työtehtäviin. Urakyselyyn vastanneista suurin osa aikookin hyödyntää kehityskeinoinaan maksuttomia webinaareja, verkkokursseja ja seminaareja.

Entäs se yrityksen asiakaskeskeisyys?

On varmasti itsestään selvää, että jokainen yritys pyrkii toiminnassaan asiakaskeskeisyyteen. Ajatus on kaunis, mutta pelkkä pyrkimys ei kuitenkaan riitä — asian eteen täytyy tehdä aktiivisia toimia.

Forbes on listannut kuusi keskeisintä tekijää, jotka erottavat erityisen asiakaskeskeisen yrityksen muista. Ensimmäisinä listalta löytyvät asiakaskeskeinen johtaja ja asiakaskeskeinen kulttuuri. Lisäksi on tärkeää, että palaute huomioidaan: asiakaspalaute on yrityksille äärimmäisen tärkeää, jotta liiketoimintaa voi kehittää. Asiakaskeskeiset yritykset kommunikoivatkin asiakkaiden kanssa useissa eri kanavissa, keräävät palautetta ja arvostavat sitä sekä muokkaavat tuotettaan sen mukaan.

Tärkeiksi ominaisuuksiksi asiakaskeskeisessä yrityksessä Forbes nostaa myös innovatiivisuuden ja personoidut palvelut: asiakaskeskeiset yritykset pysyvät kehityksen edellä koko ajan ja vastaavat asiakkaiden tarpeisiin kätevien digitaalisiten palveluiden avulla. Esimerkiksi Forbes nostaa Lowe’s-rautakauppaketjun, joka kehitti kauppohinsa asiakasta avustavan asiakaspalvelijabotin.

Erilaiset bottiratkaisut ovatkin loistava keino luoda innovatiivista ja personoitua palvelua: laadukkaat, huolellisesti suunnitellut ja optimoitavat botit tarjoavat asiakkaalle vuorovaikutteista palvelua, joka tuntuu henkilökohtaiselta. 

Sere images 4 markkinointi Markkinointi muuttuu ja sinä sen mukana – mutta miten?

Huomionarvoista on myös, että asiakaskeskeinen yritys tuntee asiakkaansa ja luo personoituja kokemuksia esimerkiksi tuote- tai palvelusuositusten avulla. Tällaiset yritykset osaavat tarjota asiakkailleen palveluitaan ennen kuin asiakkaat edes itse tajuavat tarvitsevansa niitä. Hyvä esimerkki tästä ovat henkilökohtaiset alennukset, joita asiakkaalle tarjotaan tämän jätettyä yhteystietonsa esimerkiksi chatbotille.

Kenties tärkein asiakaspalvelukeskeisen yrityksen tunnusmerkki on asiakkaan elämän tekeminen helpommaksi joka tilanteessa. Yrityksen ratkaisuja ei tehdä henkilöstön näkökulmasta helpoimmalla tavalla ja rahankiilto silmissä, vaan aina asiakas ja tämän kokemus edellä.

Toivottavasti näistä vinkeistä ja havainnoista oli sinulle hyötyä. Vanha tuttu lastenohjelman Kaapo laulaisi, miten on vaikeaa varttua, itkua parkua, mutta toivottavasti sinusta ei tunnu siltä. Mikäli sinusta kuitenkin silti tuntuu, etteivät esimerkiksi data- ja analytiikkataidot ole vahvuuksiasi, mutta haluaisit kehittää verkkosivuasi asiakaspalvelukeskeisemmäksi, tutustu ihmeessä bottien maailmaan ja Leadoo Marketing Technologiesin toimintaan tarkemmin täällä.

Älä myöskään epäröi ottaa yhteyttä, jos sinulla heräsi mitä tahansa kysyttävää meistä tai toiminnastamme. 💙

Related Stories

LSA Beta featured markkinointi Markkinointi muuttuu ja sinä sen mukana – mutta miten?
27 lokakuun, 2021

Leadoo Sales Assistant BETA on nyt täällä!

Uusi ominaisuus Leadoo Sales markkinointi Markkinointi muuttuu ja sinä sen mukana – mutta miten?
3 lokakuun, 2022

Uusi ominaisuus: Leadoo Sales

BanneriBotti markkinointi Markkinointi muuttuu ja sinä sen mukana – mutta miten?
23 helmikuun, 2022

Miten konvertoida paremmin bannerimainonnalla? Hyödynnä interaktiivista BanneriBottia!