fbpx
Reading:
Mitä on A/B-testaus?

Mitä on A/B-testaus?

25 huhtikuun, 2022

Markkinoijalla saattaa olla joskus vaikeuksia pohtia, mikä olisikaan CTA -painikkeen sopiva teksti tai esimerkiksi uutiskirjeen tai kampanjasivun oikeanlainen sisältö. Vaikka joskus olisikin helppoa mennä niin sanotusti mutu-tuntumalla, on kuitenkin vaihtoehtojen testaaminen myös ajoittain paikallaan. 

A/B-testaus tarkoittaa siis erilaisten vaihtoehtojen testaamista: toiselle kohderyhmälle näytetään erilainen sisältö kuin toiselle ja analyysin avulla voidaan päätellä, kumpi vaihtoehto suoriutuu mahdollisesti paremmin. A/B-testauksella voikin olla huomattava vaikutus verkkosivujesi käytettävyyteen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

A/B-testauksessa on mahtavaa se, että voit testata lähes mitä tahansa osaa esimerkiksi verkkosivuiltasi. Näitä voi olla esimerkiksi CTA-painikkeen (call-to-action) sijoittelu, sanoitus tai väri, hinnoittelun sanoitus ja sijoittelu, leipätekstin sisällöt, yhteydenottolomakkeen kysymyskentät tai sivuilla olevien kuvien määrä. Nämä esimerkit voidaankin lajitella esimerkiksi verkkosivujen käyttökokemusta parantaviin testeihin tai sivujen muotoiluun ja suunnitteluun liittyviin testeihin.

Verkkosivut eivät kuitenkaan ole ainoa osa-alue  A/B-testaukseen, vaan erilaisia testejä voi myös suorittaa myös esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnissa sekä laskeutumissivuilla. 

Miten konversio-optimointi ja A/B-testaus oikein eroavat toisistaan?

Joskus nämä kaksi saatetaan myöntää lähes samaksi asiaksi, mutta todellisuudessa ne kuitenkin eroavat toisistaan huomattavasti. Konversio-optimointi keskittyy etenkin tutkimaan potentiaalisen asiakkaan ostopolkua ja täten parantamaan sivuston konversioprosenttia. Tutkimalla ostopolun jokaista vaihetta erikseen, voidaan tehdä mielenkiintoisia löydöksiä tai mahdollisesti huomata ongelmakohtia, jotka ovat potentiaalisen ostajan tiellä. 

A/B-testaus on esimerkiksi yksi tapa suorittaa erilaisia testejä konversio-optimoinnissa, mutta onkin huomattava, että se ei ole ainoa keino verkkosivujen optimointiin ja konversioprosentin parantamiseen. Esimerkiksi täältä voi käydä lukemassa, miten päästä liikkeelle konversio-optimoinnin kanssa. 

Käännetään kuitenkin katseet vielä A/B-testien suorittamiseen, jota voit toteuttaa näiden neljän vaiheen avulla.

Miten aloittaa A/B-testaus?

1. Määrittele tavoitteet ja tarkastele ongelmakohtia

Ennen A/B-testauksen aloittamista on tärkeää määritellä tavoitteet, joita testien avulla yrität parantaa. On kyseessä sitten sähköpostimarkkinointi, verkkosivut tai erilaiset kampanjasivut, tavoitteita on pystyttävä tarkastelemaan myös mitattavassa muodossa. Mitattavia tavoitteita voi olla esimerkiksi klikkausten, liidien ja tilausten määrä tai liikenteen lisääntyminen.  

Jos olet vasta päässyt alkuun A/B-testaamisen kanssa, kannattaa ensin keskittyä verkkosivujen kriittisiin pisteisiin, kuten konversipisteisiin tai tutkimalla analytiikan avulla esimerkiksi sivuston välitöntä poistumisprosenttia (eng. bounce rate), ja yrittää pienentää sitä A/B-testien avulla. Mitä pienempi bounce rate sivuillasi on, sitä todennäköisemmin pystyt nostamaan sivujesi konversioprosenttia, kun saat sivuston vierailijan oikeasti kiinnostumaan sisällöistäsi. Tutkimalla analytiikkaa pystyt varmasti tunnistamaan merkittävimmät ongelmakohdat.

2. Muodosta hypoteesi

Ennen testaamisen aloittamista on tärkeää tehdä hypoteesi halutusta lopputuloksesta. Hypoteesi on nimensä mukaan vain ”arvaus” lopputuloksesta, ja tästä syystä tarvitset testiä sen varmentamiseksi. Hypoteesi voi olla esimerkiksi: ”CTA painikkeen siirtäminen korkeammalle etusivulla lisää yhteydenottojen määrää”.

Hypoteesin muodostaminen auttaa sinua keskittymään yhteen muutokseen kerrallaan, sillä jos muutoksia on kerralla useampi, voi tulosten analysointi olla vaikeampaa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että hypoteesin pitää olla myös sidottuna helposti mitattavaan KPI:hin. Näitä voi olla esimerkiksi klikkausprosentit, latausmäärät, myynnin kasvu, liidien määrä tai myöskin ylempänä esittämäni konversioprosentti tai bounce rate. 

3. Suorita testi

A/B-testauksen aloittamiseksi sinun pitää siis luoda yhdestä sisällöstä kaksi erilaista versiota, jossa ainoana muutoksena on hypoteesissa määritelty testauskohde. Tämän jälkeen nämä kaksi versiota näytetään kahdelle samankokoiselle kohderyhmälle. Testauksen suorittamiseen voit hyödyntää esimerkiksi Visual Website Optimizer-, Optimizely- tai Google Optimize -työkalua.

A/B-testauksen kesto riippuu hyvin pitkälti testattavasta osa-alueesta sekä esimerkiksi näyttökerroista. Hypoteesiin voit halutessasi lisätä minimimäärän, joka määrittää, paljonko toivoisit testiin tulevan näyttökertoja. Kyseisen määrän voit arvioida esimerkiksi analytiikan avulla, josta pystyt seuraamaan keskimääräisiä näyttökertoja markkinointiaktiviteeteillesi.

Verkkosivuihin liittyvässä A/B-testissä voisi hyödyntää esimerkiksi seuraavanlaista kaavaa: arvioit, että testisi voisi saada 1000 näyttökertaa, ja nettivisuilla oleva verkkosivuliikenne on noin 100/kävijää päivässä, tällöin testin kesto voisi olla 10 päivää. Sähköpostimarkkinoinnissa seurattava ajanjakso on kuitenkin usein huomattavasti lyhyempi. 

Noora images 6 A/B-testaus Mitä on A/B-testaus?

4. Seuraa ja analysoi

Jotta pystyt analysoimaan testisi tuloksia luotettavasti, on tärkeää, että testi on ollut kohderyhmien nähtävillä tarpeeksi pitkään ja että kohderyhmät ovat olleet tarpeeksi suuria. Tämän jälkeen pystyt vertailemaan tuloksia asetettuun hypoteesiin sekä tarkastella, oliko asettamasi hypoteesi oikeassa. Tuloksia analysoitaessa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota asettamisiisi tavoitteisiin sekä niitä tukeviin mitattaviin ominaisuuksiin, esimerkiksi valitsemaasi KPI-mittariin. 

Analyysin tekeminen onkin kriittinen osa A/B-testausta. Kahta eri variaatiota tarkastelemalla voit tehdä löydöksiä juurikin siitä, millaiset asiat tai sisällöt saavat henkilön oikeasti konvertoitumaan.

5. Toista

Vaikka olisit hyvin tyytyväinen testin tuloksiin, älä suinkaan lopeta testausta vain yhteen kierrokseen, vaan on erityisen tärkeää jatkaa tulosten optimointia. A/B-testaus onkin jatkuva oppimisen prosessi, sillä ainoastaan yhdellä testillä ei välttämättä saada aikaan haluttuja tuloksia.
Voit aina esimerkiksi luoda uuden ”haastajan” ensimmäisen testin voittajalle ja katsoa, olisiko mahdollista saavuttaa vielä parempia tuloksia. Tai voit myös jatkaa täysin uusien hypoteesien muodostamista ja keskittyä hieman erilaiseen näkökulmaan parantaaksesi asetettuja tavoitteita.

Yhteenveto

A/B-testaus on tärkeä osa-alue liittyen erilaisten sisältöjen sekä markkinointiaktiviteettien optimointiin. Se voi olla todella hyödyllinen tapa kasvattaa ymmärrystä kohderyhmästäsi sekä heidän käyttäytymisestään ja aikomuksistaan. Jos haluat tietää lisää A/B-testauksesta ja siitä, miten se voi parantaa esimerkiksi konversioprosenttiasi, ota meihin yhteyttä tai juttele alla olevan botin kanssa. 👇

Related Stories

lending leads to more conversions A/B-testaus Mitä on A/B-testaus?
14 syyskuun, 2022

Hyvällä laskeutumissivulla lisää konversioita

Digimarkkinoinnin trendit vuonna 2023 A/B-testaus Mitä on A/B-testaus?
16 joulukuun, 2022

Digimarkkinoinnin trendit vuonna 2023

Mihin keskittyä vuonna 2023, jotta digimarkkinoinnistasi tulisi entistäkin tuottavampaa? Lue tästä lisää!