fbpx
Reading:
Över 500% fler leads under de tre första månaderna
bild på solnords logga

Över 500% fler leads under de tre första månaderna

SOlNord Leadoo case study 1 fler leads Över 500% fler leads under de tre första månaderna
Beskrivning

SolNord är den stora solcellsinstallatören som finns där för sina kunder på lokal nivå.

Industri

Solcellsbranschen, solcellsanläggningar

Webbplats

solnord.se

Vi tog ett snack med Joacim Ohlén, säljchef på solcellsinstallatören SolNord, om hur de lyckades få in över 500% fler leads under deras tre första månader med Leadoo samtidigt som kvaliteten på leadsen ökade markant.

SolNord är den stora solcellsinstallatören som finns där för sina kunder på lokal nivå. Deras målsättning är att växa i takt med solcellsmarknaden och att vara rikstäckande inom de kommande åren. De erbjuder sina tjänster till privatpersoner såväl som företag.

Utmaningen?

Joacim på SolNord berättar att målsättningen med deras webbplats alltid varit att få in fler konverteringar och leads. Innan Leadoo kom in i bilden så kunde besökarna konvertera genom att kontakta SolNord själva eller fylla i en lönsamhetskalkyl.

SolNord drev in trafik till deras sajt via digital annonsering men de tyckte inte att de tog hand om besökarna ordentligt när de äntligen kom dit. Det blev en lite för hög tröskel för besökarna som kom in via annonserna att direkt vilja kontakta SolNord självmant eller fylla i en omfattande lönsamhetskalkyl.

Lösningen?

Vid SolNords onboarding med Leadoo så gjordes en översyn hur besökarna kunde konvertera på deras sajt. Istället för att en konvertering endast betydde en kontaktförfrågan så skapade Leadoos botar möjligheten att exempelvis konvertera när besökarna undrade om vad solceller kostar, om sitt tak passar för solceller, få en prisuppfattning vad det skulle kosta och fler liknande funderingar som de kunde tänkas ha. Att forma frågor för att leda besökaren för att komma i kontakt med SolNord hjälpte att få in fler leads men även att höja kvaliteten på dem.

“Vi märkte att folk är mer benägna att ge oss fler kontaktuppgifter och information när de hade gått igenom dessa initiala frågeställningar.” berättar Joacim. 

SolNord har idag tre olika typer av botar på sin webbplats – InpageBot, VisualBot och ChatBot.

  • InpageBot används på startsidan för att ge besökaren en möjlighet att se hur lönsamt det är med solceller på ditt tak.
  • VisualBot ger besökaren möjligheten att få en prisuppfattning vad en solcellsanläggning skulle kosta genom att visa bilder på olika typer av tak. Bilderna gör det enklare för besökarna att veta vad för typ av tak de har, vilket kunde ha varit svårt att veta i enbart textform.
  • ChatBot finns i olika versioner på sajten. Innehållet anpassas efter vilken sida besökaren hamnat på. Om du exempelvis hamnat på SolNords produktsidor så kan du få svar på om solceller fungerar på ditt tak, vad det kostar och hur du kan boka tid för rådgivning.

När besökarna konverterar via botarna så kommer leadsen in till SolNord via mail och i Leadoos plattform där de får info om deras diskussioner med botarna samt information de lämnat ifrån sig.

bild på solnords botar

Resultatet?

Under de tre första månaderna med Leadoo ökade SolNords leads med över 500% och deras conversion rate med 130%. Efter det har leadsen fortsatt öka från den befintliga besökstrafiken, vilket också gör att de fått större utväxling från deras annonsering.

Joacim lyfter också att den information de fått om de potentiella kunderna från botarna har hjälpt dem att få inblick i vad för problem deras besökare står inför och hur SolNord sen ska kontakta dem på bästa sätt.

bild på citat från Joacim

Utöver det fantastiska resultatet som SolNord uppnått, så vill Joacim verkligen berömma den kundservice de har fått från Leadoos Customer Success-team.

“De har uppmärksammat oss om andra saker på vår webbplats som vi kanske behöver förbättra, som inte har något med Leadoos botar att göra, vilket gör att vi känner att Leadoo verkligen bryr sig om SolNords framgång.” berättar Joacim.

Feedback

“Jag skulle rekommendera Leadoo till absolut alla företag som behöver generera leads från sin sajt”

“Den hjälp vi får från Leadoo är guld värd. På samma sätt som vi inte förväntar oss att våra kunder ska behöva kunna något om solceller, så är det väldigt bra att vi inte behöver kunna så mycket om webb, konverteringar och botar. Det är Leadoo experter på och det hjälper oss enormt att fokusera på vår egen business”

– Joacim Ohlén, SolNord