fbpx
Reading:
Asiakasdatan kerääminen markkinointistrategiana

Asiakasdatan kerääminen markkinointistrategiana

31 elokuun, 2022

Syksyn webinaarikausi on potkaistu nyt kunnolla käyntiin! 🚀

Syksyn ensimmäisessä webinaarissa 30.8. kävimme läpi kumppanitoimisto 70/30 Digitalin kanssa datavetoista markkinointistrategiaa, miten asiakasdataa kerätään merkityksellisesti ja oikein, ja miten sitä dataa sitten oikeasti hyödynnetään läpi koko asiakkaan ostopolun. 

Mukana puhumassa olivat meiltä Jemmi Laaninen, ja 70/30 Digitalilta Anna Lehto. Tässä artikkelissa käsitellään webinaarin neljää pääkohtaa, mutta jos haluat syventyä aiheeseen ja webinaariin enemmän, niin tekstin lopusta pääset tallenteen pariin.

Datavetoinen markkinointistrategia – kuinka sitoa data osaksi markkinoinnin strategiaa?

Lähdetään perusteista liikkeelle – markkinointistrategia on suunnitelma siitä, mitä yrityksen tulisi tehdä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja data on tietoa, mutta mitä on asiakasdata? Se on ensimmäisen osapuolen tietoa, jota olet kerännyt esimerkiksi verkkosivustoltasi, sovelluksistasi, kivijalkakaupoistasi tai muissa tilanteissa, joissa asiakkaat ovat antaneet tietonsa suoraan sinulle.

Nyt voidaan perehtyä asiaan vähän enemmän. Kolme yleisintä haastetta datan ja markkinointistrategian yhteen sovittamisessa ovat seuraavat:

  • Markkinointistrategia on rakennettu maksetun markkinoinnin varaan
  • Markkinointiteknologioista ei ole selkeää kuvaa
  • Inhouse-tiimillä ei ole operatiivista mallia

Data kerätään yleensä yrityksen inhouse-tiimin toimesta erilaisten markkinointiteknologioiden avulla, ja sitä ei välttämättä aina huomioida markkinointistrategiassa, joka taas on laskettu maksetun markkinoinnin varaan.

Markkinointiteknologioista ei aina ole selkeää kuvaa, ja ei välttämättä ymmärretä täysin miten ne toimivat. On hyvä muistaa, että myös eri teknologioita kannattaa kustomoida yrityksesi tarpeisiin sopivaksi, ja kokeilla niitä pitkäjänteisesti ennen toimimattomaksi tuomitsemista. 

Operatiivista mallia tekemisessä kannattaa ehdottomasti hyödyntää, vaikka edes yksinkertaista sellaista. Hyvä, simppeli operatiivinen malli sisältää kaikessa helppoudessaan tehtävälistan – mitä kaikkea markkinointitiimin pitää tehdä pitkälläkin aikavälillä, selkeät käytännöt priorisoinnille – mitkä asiat ovat oikeasti tärkeitä ja merkityksellisiä strategian kannalta vs. mikä on nice-to-have, ja viimeisenä johdon tuen. Kun markkinointimallia lähdetään muokkaamaan, on tärkeää että tiimiä tuetaan myös ylempää.

Kun lähdetään sitomaan dataa osaksi strategiaa, pitää miettiä millä datalla lähdetään rakentamaan kilpailukykyä, tunnistaa oma kyvykkyys tuottaa ja jalostaa dataa (onko teknologiat kunnossa, entä integraatiot? Onko ajalliset resurssit kunnossa?) sekä määritellä kanavat ja sisällöt, mistä sitä dataa kerätään.

Mikä on merkityksellistä dataa?

Nyt kun olemme käyneet läpi miten sidomme datan keruun osaksi markkinointistrategiaa, mietitään minkälaista dataa haluamme kerätä – ja miten. 

Merkityksellinen data on uniikkia, yhdisteltävää ja oikein kerättyä. Uniikki data on sellaista jota muilla ei ole, ja se luonnollisesti erottaa sinua kilpailijoista. Yhdisteltävää dataa pystytään vaivattomasti yhdistämään muuhun dataan manuaalisesti tai integraation avulla. On tärkeää että data on oikein kerättyä, GDPR:n ja sopimusehtojen mukaisesti. Tässä ei kannata oikaista! 

Asiakasdatan kerääminen markkinointistrategiana 30.8.2022 1 asiakasdata Asiakasdatan kerääminen markkinointistrategiana

Dataa voidaan kerätä esimerkiksi verkkosivuilla olevien lomakkeiden ja laskureiden avulla. Uutiskirjeet ja erilaiset lojaliteettiohjeilmat ovat myös oivia tapoja datan keruuseen.

Verkkosivuvierailijalta kannattaa myös kysyä markkinointilupaa esimerkiksi kassasivulla tai transaktioviestissä – markkinointiluvan kanssa voit viestiä asiakkaallesi laajemmin ja kohdennetummin.

Asiakasdatan keraaminen markkinointistrategiana 30.8.2022 2 asiakasdata Asiakasdatan kerääminen markkinointistrategiana

Datan hyödyntäminen – ei kerätä vain keräämisen ilosta

Tässä vaiheessa meillä onkin selkeät sävelet miten ja millaista dataa haluamme kerätä. Seuraavaksi voimmekin sitten hypätä datan hyödyntämisen pariin!

Mistäs me tiedämme miten dataa kannattaa hyödyntää? Siinä auttavat kolme asiaa:

Tavoite – sido datan hyödyntäminen liiketoiminnan tavoitteisiin

Todellinen vaikuttavuus – mittaa ja seuraa tuloksia datan käytöstä, ja optimoi sen pohjalta

Skaalautuvuus – Skaalautuuko datan hyödyntäminen, ja onko se rakentunut sisälle prosesseihin?

Myös se, kuinka todellisesti hyödynnät kerättyä dataa on tärkeää. Jos dataa hyödynnetään myynnin funnelin optimoinnissa, siitä voi seurata tehokkaampia myyntisyklejä ja nopeampia läpimenoaikoja. 

Kun hyödynnät kerättyä dataa markkinoinnin toimenpiteissä, tiedät jo valmiiksi minkälaisiin markkinointitoimenpiteisiin kannattaa panostaa ja milloin – niin sanotuilta hutiosumilta voidaan välttyä. Dataa kannattaa ehdottomasti hyödyntää myös ostopolun personoinnissa. 

Asiakasdatan keraaminen markkinointistrategiana 30.8.2022 3 asiakasdata Asiakasdatan kerääminen markkinointistrategiana

Personointi koko ostopolun matkalle

Kävi ilmi, että 75% ihmisistä personoi ainoastaan ostopolun loppupäätä. Koko ostopolun personointi kuitenkin kannattaa – tämä tarjoaa sinulle selkeää kilpailuetua verrattuna kilpailijoihin, jotka eivät välttämättä personoi mitään. Ostopolun personoinnissa kannattaa muistaa ettei ensimmäisellä, eikä välttämättä toisellakaan kerralla tule täydellistä tulosta. Se on jatkuvaa tekemistä joka vaatii optimointia. 

Jos haluat selvittää mitä kannattaa personoida, mieti mitä liiketoiminnan tavoitteita personointi palvelee, kuinka hyvin tunnet ostopolun ja tiedät missä kohdissa personointi auttaa. Mieti myös minkälaista asiakasdataa teillä on jo käytössä, jota voitte hyödyntää myös personoinnissa. 

Kun mietitään  miten kannattaa personoida, selvitä käytössä olevat työkalut, data, ja se mitä haluat testata, eli mihin kohtaan asiakaspolkua haluat kokeilla personointia. Näillä pääset jo pitkälle!

Asiakasdatan keraaminen markkinointistrategiana 30.8.2022 asiakasdata Asiakasdatan kerääminen markkinointistrategiana

Yhteenvetona – datasta tulee osa markkinoinnin strategiaa, kun sieltä juonnetaan jokaista sidosryhmää kiinnostavia tietoja, sekä todellisesti hyödynnetään dataa toimenpiteiden suunnittelussa!   

Tästä pääset tallenteen pariin 👇

Related Stories

implementing Leadoo 1 asiakasdata Asiakasdatan kerääminen markkinointistrategiana
30 joulukuun, 2022

Leadoon käyttöönotto ja verkkosivu-uudistus

Retargetointi asiakasdata Asiakasdatan kerääminen markkinointistrategiana
9 joulukuun, 2021

Mitä on retargetointi ja miksi se on tärkeää? 4 syytä