fbpx
Reading:
3x enemmän kvarttaalittaisia liidejä – ICE InsureTech kolminkertaisti mitattavan liidimääränsä vuodessa Leadoon avulla

3x enemmän kvarttaalittaisia liidejä – ICE InsureTech kolminkertaisti mitattavan liidimääränsä vuodessa Leadoon avulla

3x enemmän kvarttaalittaisia liidejä - ICE InsureTech kolminkertaisti mitattavan liidimääränsä vuodessa Leadoon avulla

ICE InsureTech, osa Acturis Group -konsernia, tarjoaa pilvipohjaista vakuutus- ja vahinkoilmoitusohjelmistoa vakuutusmarkkinoiden toimijoille.

Yritys toimii kapealla markkinasektorilla, jossa myyntisyklit voivat kestää jopa yli vuoden. Se ei kuitenkaan ole estänyt Leadoota kolminkertaistamasta yrityksen kvartaalittaista, verkkosivujen kautta saatavaa mitattua liidimäärää ensimmäisen yhteistyövuoden aikana.

Jututimme ICE InsureTechin Digital Marketer Lydia Balmentia ja Leadoon Customer Success Manager Gavin Greeria päästäksemme jyvälle siitä, miten näihin tuloksiin päästiin ja miten Leadoo on muuttanut yrityksen suhtautumista liidien generoimiseen.

Mitä alustaa ICE InsureTech käytti verkkosivujen liidigenerointiin ennen Leadoota? 🔍

ICE käytti aikanaan Lead Forensicsia yritystunnistukseen, mutta Lydian mukaan heillä oli: “vaikeuksia saada kattava kuva siitä, minkä tyyppisiä kävijöitä verkkosivuille saapuu ja millaisia toimia he tekevät”.

Mitä alustaa ICE InsureTech käytti verkkosivujen liidigenerointiin ennen Leadoota?

“Kun nopeutimme markkinointistrategiaamme lokakuussa 2022, prioriteettina oli saada enemmän liidejä verkkosivujemme kautta, mutta halusimme myös parantaa ymmärrystämme käyttäjiemme ostopolusta. Erityisesti halusimme lisätietoa niistä tapauksista, missä yhteyttä on pidetty aktiivisesti, myyntitavoitteesta riippuen jopa kahden vuoden ajan, koko ostopolun läpi.”

“Tässä kohtaa oli aika tuoda Leadoo mukaan kuvioihin. On äärettömän hyödyllistä, että myyntitiimimme pystyy kartoittamaan koko asiakasmatkan kuluneen ajan sisällä. Saamme esimerkiksi tietoa siitä, ovatko joidenkin tiettyjen yritysten ihmiset käyneet katsomassa esimerkiksi erilaisia ​​lehdistötiedotteita, asiakastarinoita tai ratkaisusivuja. Kipuilimme näissä aiemmin paljon, mutta nyt meillä on asioista selkeä kuva, erityisesti Leadoon uuden Website Analytics -analytiikkatyökalun ansiosta.”

Millaisia etuja Leadoo Website Analytics antaa ICE InsureTechille? 📊

Leadoo ja ICE InsureTech aloittivat yhteistyön joulukuussa 2022, ja vain kaksi kvartaalia myöhemmin Leadoo Website Analytics oli jo heidän ensisijainen raportointijärjestelmänsä.

“Olen ehdottomasti sitä mieltä, että Leadoon tarjoamat analytiikan mittarit ovat luotettavampia ja mielenkiintoisempia. Tällä hetkellä raportoimme kvartaaleittain asiakasmatkaan liittyvät insightit sekä verkkosivuliikenteen huippumittarit Leadoon tarjoaman datan pohjalta GA4:n sijaan.

Millaisia etuja Leadoo Website Analytics antaa ICE InsureTechille?

Miten Leadoo on auttanut ICE:tä nostamaan konversioastetta? 📈

ICE luotti liidien keräämisessä aiemmin tavanomaisiin yhteydenottolomakkeisiin ja -painikkeisiin. Leadoon ansiosta heillä on nyt lukuisia huomiota herättäviä, sivustoon upotettuja työkaluja, jotka sekä sulautuvat saumattomasti jo olemassa olevaan sisältöön että tarjoavat mahdollisuuksia liidien konvertoimiseen.

Miten Leadoo on auttanut ICE:tä nostamaan konversioastetta? 📈

Olipa kyseessä etusivun puolivälissä sijaitseva kvalifioiva visuaalinen botti, yhteydenottosivun visuaaliset tai erilliset chatbotit, taikka ratkaisusivujen dynaamiset sisältöbotit, nämä ydinsivujen olevat bottiratkaisut ohjaavat kävijöitä konversiopisteiden äärelle paljon aiempaa nopeammin. 

Tämä näkyy erityisen hyvin visuaalisten bottien suoriutumisessa. Vaikka botit sijaitsevat etusivun kaltaisilla sivuilla, joilla liikennettä on paljon, ICE:n visuaaliset botit konvertoivat 18% keskustelun aloittaneista kävijöistä. Kyseessä on keskimääräistä keskustelusta konversioon prosenttia korkeampi lukema ohjelmisto- ja asiantuntijapalveluyrityksissä (kurkkaa lisätietoja Conversion Crunch 800 -raportistamme).

Gavinille tämä osoittaa, että “kävijät selvästi reagoivat tämäntyyppiseen sisältöön, ja melkein joka viides bottikeskusteluun sitoutuminen johtaa lupaavaan liidiin. Erityistä lisäarvoa saadaan, kun yhdistetään tämä tieto Website Analyticsin tarjoamaan dataan – tällöin nähdään potentiaalisia upotuspaikkoja tuleville boteille, joilla konversioastetta pystytään kasvattamaan entisestään.”

Kaikki tämä selittää, miksi vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla – ensimmäiset 6 kuukautta yhteytyötä Leadoon kanssa – ICE:n kvarttaaleittain mitattavat, verkkosivujen kautta saadut liidimäärät ovat kolme kertaa korkeammat kuin vuoden 2022 keskiarvo.

Tämä johtuu täysin konversioprosentin kasvusta. Liikennemäärät verkkosivuilla ovat pysyneet melko tasaisina tänä aikana. Kun verrataan vuoden 2023 ensimmäistä ja toista neljännestä, ICE:n kotisivujen käynnit itseasiassa laskivat 16 % erilaisten kausittaisten tekijöiden vuoksi. Siitä huolimatta verkkosivujen kautta saatujen liidien kokonaismäärä kaksinkertaistui – kiitos etusivun bottien kautta saatujen liidien merkittävän nousun. Kvarttaaleittain verrattaessa sivuston kokonaiskonversioprosentti kasvoi 135 %.

“On mahtavaa, että liidi- ja keskustelumäärät ovat nousseet näin huomattavasti, mutta myös tietyt insightit ovat meille todella arvokkaita,” kommentoi Lydia konversioasteen kasvua. “Huomasin äskettäin bottien analytiikasta, että erään erittäin suuren ja monikansallisen konsulttiyrityksen henkilökunta oli vuorovaikuttanut niiden kanssa. Tämän tyyppinen täsmätieto toimii valtavana valttikorttina myyntitiimillemme, emmekä olisi aiemmin saaneet tällaista tietomme.”

ICE on onnistuneesti tunnistanut noin 1 500 verkkosivuilla vieraillutta yritystä Leadoon yritysten tunnistustyökalun avulla vasta puoli vuotta yhteistyön aloittamisen jälkeen.
“On ollut hienoa nähdä, miten välitön vaikutus on ollut, kun lisäsimme verkkosivuille useita sisällön mukaan räätälöityjä konversiopisteitä,” Gavin sanoo oman roolinsa tiimoilta. “Vaikka ICE:n verkkosivujen trafiikki on pysynyt melko tasaisena, olemme nähneet merkittävää kasvua aiempaan liidimäärään verrattuna.”

Yhteistyöllä tavoitteisiin 🤝

Lydialla ja ICE:n markkinointistrategialla oli selkeä tavoite saada lisää liidejä verkkosivujen kautta sekä samalla saada parempi kuva kävijöiden yksilöllisistä käyttäytymismalleista ja ostopoluista. Leadoo sopii täydellisesti tämäntyylisiin tavoitteisiin, mutta kuten Gavin toteaa, tällaisten tulosten saavuttaminen vaatii jatkuvaa optimointia ja yhteistyötä:

”Olen nauttinut Lydian ja ICE:n kanssa työskentelemisestä. Säännölliset tapaamisemme ovat olleet loistava tilaisuus tarkastella, mikä on toiminut ja missä voisimme vielä parantaa, sekä näyttää hänelle kaikki alustan ominaisuudet, jotka hän on ollut erittäin halukas oppimaan! Hän on ottanut ilolla vastaan kaikki optimointiehdotukset ja olemme saaneet nopeita tuloksia suhteellisen pienillä viilauksilla ja kokeiluilla.”

Lydialle tuotteen luonne ja verkkosivuille upotettavat työkalut ovat tehneet suuren positiivisen vaikutuksen tehokkuuden kasvamisen ohella.

“Minulle asia, mikä ilahduttaa, on se, että vaikka ne tuovat meille enemmän konversioita, visuaaliset ja sivujen sisältöön upotettavat botit eivät oikeastaan ole botteja lainkaan,” Lydia selittää ja jatkaa “ne ovat immersiivisiä työkaluja, jotka ovat asettuneet osaksi olemassa olevia verkkosivujamme.

Tämän ansiosta kävijämme vuorovaikuttavat niiden kanssa todella matalalla kynnyksellä, minkä lisäksi pääsemme hyödyntämään analytiikkatyökalusta ja yritystunnistuksesta saamiamme tietoja.”

”On mielenkiintoista ja arvokasta nähdä, että sivuillemme on tullut joku suuresta vakuutusyhtiöstä ja voimme välittömästi saada hänet keskustelemaan kanssamme siitä, mihin he etsivät ratkaisuja. Tämän tyyppisten monipuolisten insightien ansiosta Leadoo on auttanut meitä muuttamaan verkkosivujemme liidien generoinnin perustavanlaatuisella tavalla.