fbpx
Reading:
Journey Insights
index pointing up 261d fe0f Journey Insights

Journey Insights

Visualisera dina kundresor.

Company Identification Journey Insights
rocket 1f680 Journey Insights

01

Se beteendedata

Vill du veta vad dina besökare faktiskt gör på din hemsida och hur lång tid det tar för dem att konvertera?

Se en tidslinje över dina besökare, för att se deras beröringspunkter, hur många sessioner och aktivitet som krävdes för att de skulle konvertera.

Att få insikter om dina besökares beteenden är nyckeln för att kunna optimera din marknadsföring och försäljning.

01 see behavioral Journey insights Journey Insights
02 track whaole Journey insights Journey Insights

02

Spåra hela kundresan

Den visuella tidslinjen ger dig en bra överblick, men det är detaljerna som den visar som verkligen ger dig all information. Du kan öppna individuella resor och se alla detaljer om alla individuella kontaktpunkter varje besökare har haft.

Du kan gräva ner dig i detaljer och se individuella interaktioner med konverteringsverktyg även om besökaren inte konverterade vid just det tillfället.

Du behöver inte längre begränsas av att bara kunna se den första och sista kontaktpunkten, nu kan du se allt som är viktigt – och det är varje steg på vägen.

03

Mät kundresans effektivitet

Är det något som alltid sätter stopp för dina besökare på deras kundresa? Är det något som stoppar dem från att konvertera?

Med Journey Insight kan du se och upptäcka eventuella hinder i dina kunders resor, optimera dessa baserat på din data och se hur din kundresa blir mer effektiv.

03 measure efficency Journey insights Journey Insights
04 optimise efforts Journey insights Journey Insights

04

Optimera din marknadsföring

Att ha all denna data på ett ställe är verkligen ovärderligt. Inget mer hoppande mellan annonsplattformar och nedladdning av trasiga CSV:er för din rapportering. Med Campaign Insights kommer du att kunna se vad som verkligen fungerar och vart du ska rikta framtida ansträngningar för att maximera dina kampanjer.

Låt oss visa dig hur det fungerar!

Det är allt du kan tänka dig – och mer! Låt oss visa dig hur du kan använda det.