fbpx
Reading:
Kasvattaako chatbot verkkosivuston konversioastetta?

Kasvattaako chatbot verkkosivuston konversioastetta?

19 helmikuun, 2021

Terminä ‘chatbot’ nostattaa runsaasti tunteita ja kysymyksiä, joskus myös niskakarvoja. Onhan automatisoidun botin laittaminen verkkosivustolle kivaa, mutta tuloksista kiinnostuneille markkinoinnin ja myynnin ammattilaisille yksi kysymys nousee ylitse muiden: Toimivatko chatbotit sivuston konversioiden kasvattamiseen? Ja jos kyllä, niin millaisia tuloksia milläkin toimialalla voi odottaa?

TL;DR

Kyllä. Analysoimamme 400 yrityksen chatbot-data osoittaa, että botit todellakin ovat tehokas keino kasvattaa sivuston konversioastetta. Tutkimuksemme mukaan chatbotit kasvattavat konversioastetta keskimäärin 10-100% toimialasta riippuen. Jatka lukemista pidemmän vastauksen saamiseksi, tai hyppää tekstin yli ja lataa maksuton raportti, jossa avaamme chatbottien konversiodataa toimialoittain.

TL;DR

Kyllä. Analysoimamme 400 yrityksen chatbot-data osoittaa, että botit todellakin ovat tehokas keino kasvattaa sivuston konversioastetta. Tutkimuksemme mukaan chatbotit kasvattavat konversioastetta keskimäärin 10-100% toimialasta riippuen. Jatka lukemista pidemmän vastauksen saamiseksi, tai hyppää tekstin yli ja lataa maksuton raportti, jossa avaamme chatbottien konversiodataa toimialoittain.

Chatbottien konversiodata 400 yrityksestä ei valehtele

Chatbottien avulla mahdollisesti saatavat hyödyt ja tulokset mietityttävät montaa. Meiltä kysytään aiheesta niin usein, että päätimme kaivaa esiin kiistattomat todisteet chatbottien toimivuudesta konversioiden kasvattamisessa.

Tutkimuksemme pohjalla on vuoden ajalta kerätty data 400 yrityksen (Leadoon käyttäjiä) chatbottien konversioista. Mukana olleet yritykset edustavat 25:ttä karkeasti jaoteltua toimialakategoriaa. Yritykset käyttävät chatbotteja myynti- ja markkinointiliidien konvertointiin, asiakaspalvelun tukena sekä mm. rekrytointien vauhdittamiseen.

Lataa raportti

Selvitä chatbottien konversioaste yrityksesi toimialalla.

Tilaa sähköpostiin

Lataa raportti

Selvitä chatbottien konversioaste yrityksesi toimialalla.

Tilaa sähköpostiin

Miten chatbottien tehokkuutta ja tuloksia voi ylipäätään mitata?

Kun halutaan pysyä kärryillä chatbotin toimivuudesta nettisivuilla, huomio kannattaa kiinnittää kolmeen avainlukuun:

• Chatbotin triggeröinnit: Kuinka monta kertaa sivustolle asennettu botti on “lauennut”. Triggeröinnit voi ajatella vastaavalla tavalla kuin mainoksen näyttökerrat. Jokainen näyttö ei tarkoita, että ihminen olisi todella kiinnittänyt huomiota mainokseen, ja sama pätee botin triggeröinneissä.

• Bottikeskustelut: Kuinka monta keskustelua siivuston kävijät ovat aloittaneet chatbotin kanssa. Toisin kuin triggeröinneissä, keskustelujen määrässä ei ole “ilmaa” – keskusteluksi lasketaan vasta se, kun käyttäjä todella juttelee botin kanssa.

• Konversiot ja liidit: Kuinka moni sivuston kävijä konvertoitui keskustelusta liidiksi. Toisin sanoen, kuinka moni ihminen lähetti tietonsa botin kautta tai suoritti muun toivotun toiminnan. Konversion ja liidin kriteeri vaihtelee tapauskohtaisesti. Usein liidiksi lasketaan henkilö, joka on jättänyt nimensä, puhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen, sekä yrityksen nimen.

Nämä kolme avainlukua kertovat paljon chatbotin tehokkuudesta. Botteja voi ajatella mini-funnelina, jossa triggeröintien on määrä johtaa keskusteluihin ja edelleen konversioihin. Chatbottien arviointi näiden lukujen mukaan tekee tulosten analysoinnista ja pullonkaulojen tunnistamisesta helppoa.

Chatbot saattaa esimerkiksi triggeröityä tuhansia kertoja viikossa, mutta keskusteluja aloitetaan aivan satunnaisesti. Tässä tapauksessa selityksiä ja ratkaisuja on syytä etsiä botin sijainnista sivustolla tai siitä, miten botti kehottaa käyttäjää aloittamaan keskustelun. Tai molemmista.

Toisessa tapauksessa chatbot saattaa kerätä kovallakin tahdilla keskusteluja, mutta ihmiset putoavat pois kesken kaiken eikä konversioita synny. Kun näin käy, ongelma (ja ratkaisu) löytyy aina botin rakenteesta tai keskustelun sisällöstä. Chatbot saattaa kehottaa konversioon liian suoraviivaisesti, keskustelu saattaa olla liian pitkä, tai kysymysten järjestys ja asettelu eivät motivoi käyttäjää käymään keskustelua loppuun saakka.


triggers-discussions-leads-chatbot-dashboard
Esimerkkinäkymä: chatbotin dataa hallintapaneelissa.

Kuinka paljon chatbot kasvattaa sivuston konversioita?

Täysin tarkan vastauksen antaminen on käytännössä mahdotonta, sillä chatbotteja käytetään useaan eri tarkoitukseen. Samalla tuloksiin vaikuttaa täysi kattaus muita tekijöitä. Mainittakoon niistä mm. bottityyppi, sijainti sivustolla, bottikeskustelun sujuvuus, kohdeyleisö sekä verkkosivuston muu sisältö.

Asian monimutkaisuudesta huolimatta, tutkimuksemme 400 yrityksen chatbottien konversioista tarjoaa rohkaisevia (ja paljon konkreettisempia) vastauksia. Datan mukaan chatbotit kasvattavat verkkosivuston konversioastetta 10-100%, toimialasta riippuen. Nämä kasvuluvut on laskettu käyttämällä perustasona 2% konversiolukemaa, johon sisältyy mm. perinteisten yhteydenottolomakkeiden kautta tulleet konversiot.

Eli datan perusteella chatboteilla voi jopa kaksinkertaistaa sivuston konversioasteen! Spektrin toisessa päässä ollaan sielläkin 10% kasvussa, ja suurin osa toimialoista putoaa näiden välille.


chatbot-konversiot-esimerkkisivu-LeadooMT-raportti

Chatbottien konversiolukuja (esimerkkisivu Leadoo MT:n raportista)

Vaikutus on siis positiivinen, ja mikä ehkä vielä tärkempää: positiivinen vaikutus konversioasteeseen kattaa kaikki toimialat. Raportin luvut osoittavat todeksi sen, että chatbotit kiinnostavat asiakkaita, ja että niistä on oikeasti hyötyä asionnissa yritysten kanssa. Automatisoitu bottikeskustelu tekee ostopolulla etenemisestä vaivatonta, mikä näkyy tuloksissa. 

Vaikka oheinen raporttimme ei ota kantaa konversioiden arvoon yrityksille, on päivänselvää että boteista ansaittu konversioiden kasvu tuo merkittäviä tuloksia liiketoiminnan kannalta. Näin varsinkin B2B:ssä, jossa yksittäisen konversion tai liidin arvo voi olla valtava.

Chatbottien hyödyt eivät tietenkään rajoitu pelkkiin koviin konversioihin. Jokainen botin kanssa käyty keskustelu vahvistaa asiakkaan ja yrityksen välistä sidettä ja parantaa asiakaskokemusta, kun asiointi on sujuvaa.

Mitkä toimialat hyötyvät chatboteista eniten?

Konversioraporttimme listaa chatbottien toimialakohtaiset konversioasteet 25 eri kategoriassa. Mukana ovat mm. rakennusala, energia, konsultointi, markkinointi, ohjelmistoala, henkilöstöpalvelut, matkailu, IT-palvelut ja monta muuta. Tuloksissa on luonnollisesti alakohtaista vaihtelua, ja on käytännössä mahdotonta ennustaa tarkasti, missä ja milloin botit tuottavat parhaat tulokset. 

Datan mukaan parhaiden toimialojen joukkoon kuuluu kuluttajatuotteiden ja -ratkaisujen kategorioita ja toisaalta erilaisia yrityspalveluiden ryhmiä. Tarkkaa toimialaa oleellisemmaksi tekijäksi chatbottien tehokkuudessa nouseekin se, että osto- tai myyntiprosessiin (riippuen näkökulmasta) sisältyy luonnollinen liidi- tai tarjousvaihe. Tämä ehto täyttyy lukuisilla aloilla, joilla asiakkaan ja yrityksen välinen tiedonvaihto on tärkeässä roolissa ennen kaupan vahvistamista.

Edes me emme voi kertoa absoluuttista totuutta siitä, milloin ja millä alalla chatbotit takovat parasta tulosta. Raporttimme data antaa kuitenkin hyvin osviittaa bottien tehokkuudesta. Avaamme raportissa jokaisen 25 toimialan konversiodataa analyysin kera.

Lataa kopio raportista

Selvitä chatbottien tehokkuus omalla toimialallasi.

Lataa

Selvitä chatbottien tehokkuus omalla toimialallasi.

Lataa

Näin pääset liikkeelle ja saavutat tuloksia chatbottien avulla

No niin. Ehkä kaikki tämä puhe datasta sai sinut kiinnostumaan ujosti chatboteista. Mutta miten bottien kanssa pääsisi vauhtiin ja kuinka voi varmistaa, että tuloksiakin tulee?

Ihan ensimmäiseksi on syytä pohtia, mitä varten sivustosi tulevat chatbotit ovat olemassa. Mitkä ovat tavoitteesi ja keitä pyrit boteilla puhuttelemaan? Ehkä haluat kiihdyttää myyntiä liidien ja tarjouspyyntöjen avulla, tai toisaalta tärkeämpää saattaa olla keskittyminen online-asiakaspalveluun tai vaikka rekrytointiin. Chatbotit ovat äärimmäisen monikäyttöisiä työkaluja – olemme listanneet muutamia tapoja kerätä boteilla liidejä tässä artikkelissa.

Sen jälkeen kun bottien tavoitteet ja käyttötarkoitus ovat kirkkaina mielessä, on aika keskittyä itse bottikeskusteluihin. Bottien tarkoitus on auttaa sivuston kävijöitä ja ohjata heitä samalla lempeästi mutta jämäkästi kohti asiakkuutta. Onnistuaksesi tässä, sinun tulee ymmärtää kohdeyleisön tarpeet ja toiveet mahdollisimman tarkasti. Haluat myös varmistaa, että chatbotin tyyliseikat ja sisällöt vastaavat asiakkaiden odotuksia brändiäsi kohtaan. Ja lopuksi, muista myös omat tarpeesi; mieti esimerkiksi millainen liidi on sinulle arvokas ja mitä tietoja tarvitset kaupan loppuun viemiseksi.

Chatbottien lisääminen sivustolle nopeasti on hyvä ajatus, koska kun botit rullaavat, ne tuottavat jatkuvasti arvokasta dataa siitä mikä toimii ja mikä ei. Kun chatbotit on julkaistu, haluat vielä varmistaa, että tiimisi jäsenet ovat perillä siitä mitä uusille liideille tapahtuu milloinkin ja kenen toimesta. On myös suositeltavaa integroida chatbotit muiden myynnin- markkinoinnin ja aspan työkalujen kanssa. Näin saat bottien automaatiosta parhaan hyödyn irti.


chatbottien-käyttöönotto-prosessi-esimerkkisivu-LeadooMT-raportti

Näin pääset vauhtiin chatbottien kanssa ja luot edellytykset hyville tuloksille (esimerkkisivu Leadoo MT:n raportista)

Toisin kuin monesti luullaan, chatbottien kanssa pääsee tarvittaessa liikkeelle hyvinkin nopeasti. Mikä vielä parempaa, ammattimaisesti rakennetut botit säilyvät käyttökelpoisina ja parhaassa tapauksessa huoltovapaina kuukausia tai jopa vuoden päivät.

Chatbotteihin kannattaa tästä huolimatta suhtautua jatkuvana kokeiluna, jossa botteja ollaan valmiina optimoimaan sitä mukaa kun dataa ja asiakasymmärrystä kertyy. Helppokäyttöiset bottien analytiikkatyökalut nousevat tässä vaiheessa tärkeään rooliin.

Jos et itse voi kouluttautua tai rekrytoida chatbot-velhoa, varmin tie menestykseen on lyöttäytyä yhteen osaavan kumppanin kanssa. Esimerkiksi Leadoon tiimillä on vyön alla tuhansia rakennettuja chatbotteja ja satoja tuhansia kerättyjä liidejä. Tällaisesta kokemuksesta on merkittävä etu kun ryhdyt suunnittelemaan ja rakentamaan botteja.

Listasimme raportissamme muutamia vinkkejä chatbottien kanssa onnistumiseen. Saat nämä ja toimialasi konversiodatan sähköpostiisi juttelemalla alla olevan lomakkeen kanssa.

Huh, siinä kaikki tällä kertaa! Tulit kurkkaamaan, miten chatbotit auttavat verkkosivuston konversioiden kasvattamisessa, mutta toivottavasti opit samalla jotain muutakin. Eipä sitten muuta kuin raportin kimppuun – ja matalalla kynnyksellä yhteys Leadoon tiimiin kun herää ajatuksia tai kysyttävää.

Katso mihin toimialasi sijoittuu chatbottien tehokkuudessa 📚

Selvitä chatbottien tehokkuus toimialallasi 📚

Related Stories

Konversioalusta liidien generointi Konversiokulma: Leadoo liidien generoinnissa
23 marraskuun, 2021

Milloin valita konversioalusta?

how to create personalised conversations liidien generointi Konversiokulma: Leadoo liidien generoinnissa
27 huhtikuun, 2022

Näin luot personoituja keskusteluita verkkosivuille