fbpx
Reading:
Digimarkkinoinnin trendit vuonna 2023

Digimarkkinoinnin trendit vuonna 2023

16 joulukuun, 2022

Joulunaika kurkistelee jo kulman takaa, ja vuosi 2022 alkaa pikkuhiljaa olemaan paketissa. Tällä hetkellä aika monet markkinointitontut pohtivat ensi vuoden sisältöjä, strategioita, tapahtumia ja budjettia, joten kiirettä varmasti riittää! Maailma muuttuu jatkuvasti ympärillämme, ja erityisesti digimarkkinoinnin saralla uusia asioita ja taitoja pitää kyetä sisäistämään jatkuvasti – muuten jäät auttamatta kilpailijoiden jalkoihin. Tämä kaikki tuo luonnollisesti omat haasteensa tulevaisuuden suunnitteluun. 

Tässä artikkelissa perehdymme neljään digimarkkinoinnin aihealueeseen, jotka kannattaa ottaa huomioon vuonna 2023! Jos sinua kiinnostaa webinaari samasta aihealueesta, hyppää suoraan tekstin loppuun niin pääset kuuntelemaan aiheesta lisää. 

Nykyajan itsenäinen ostaja

Nykyajan ostaja käyttää ostopolustaan myyjän kanssa ainoastaan 17% – se on todella pieni prosentti, mutta ensi vuonna luku on tuskin kasvamaan päin. Ostajat ovat itsenäisempiä ja tietoisempi kuin koskaan aiemmin, joten markkinoinnin ja myynnin on pakko sopeutua tähän. Markkinoinnin on siis vuonna 2023 oltava ajankohtaista (oikealla tavalla puhuttelevaa oikeassa ostopolun vaiheessa), henkilökohtaista (merkityksellisiä kohtaamisia ja viestejä jotka tuntuvat aina räätälöidyltä) ja skaalautuvaa (enemmän merkitystä samalla työmäärällä). 

Digimarkkinoinnin trendit vuonna 2023 15.12. 2 digimarkkinoinnin trendit Digimarkkinoinnin trendit vuonna 2023

Skaalautuvuus on erityisen tärkeää tässä maailmantilanteessa, sillä fakta on, että budjetit saattavat kokea leikkauksia ja näin ollen markkinoinninkin toimenpiteitä pitää pystyä skaalaamaan pienemmällä budjetilla toimiviksi. 

Työkalut digimarkkinoinnin parempaan johtamiseen

94 % ihmisistä kertoo kokevansa digimarkkinoinnin johtamisen haastavana, ja sitä se onkin, erityisesti jos pyöritään monen sidosryhmän kanssa vailla selkeitä tavoitteita. Paras työkalu hyvään digimarkkinoinnin johtamiseen onkin yhteiset ja mitattavat tavoitteet. Ne luovat johtamiseen erittäin tärkeän osallistavan työkalun, ja tällöin johtajasta ei tule tarpeetonta pullonkaulaa. 

Työelämän ja työpäivien pirstaleisuus on ollut usein pinnalla viime aikoina, ja se vaikuttaa luonnollisesti myös johtamiseen. Pirstaleisuus näkyy muun muassa erilaisten kanavien ja sisältöjen lisääntymisenä, yhteistyökumppaneiden määrän kasvuna sekä myös henkilömäärän kasvuna projekteissa. Tässä vaiheessa yhteiset ja mitattavat tavoitteet nostavat päätään, ja helpottavat parempaa johtamista.

Alla oleva kuva kertoo paljon siitä sisällön tulvasta, jota tulee joka minuutti.

Digimarkkinoinnin trendit vuonna 2023 15.12. 1 digimarkkinoinnin trendit Digimarkkinoinnin trendit vuonna 2023

Myös erilaisilla johtajilla on erilaisia haasteita – yrittäjä ja markkinointipäällikkö kamppailevat erilaisten asioiden kanssa, varsinkin jos asiaa tutkaillaan markkinointitoimiston näkökulmasta. Siinä missä yrittäjä voi tehdä päätöksiä heti, markkinointipäällikön pitää todennäköisesti kierrättää ehdotusta muiden ihmisten kautta ja perustella investointeja ylimmälle johdolle.

Markkinointipäällikkö saattaa kuitenkin tietää markkinoinnista laajemmin kuin yrittäjä, jolla saattaa muutenkin olla aika kortilla ja jolla markkinointi ei ole tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. 

Digimarkkinoinnissa onnistuminen vaatii hyvää johtamista, ja siihen päästään selkeällä ymmärryksellä yrityksen strategiasta ja mihin ollaan menossa, määritellyillä tavoitteilla ja avaintuloksilla sekä toimivalla markkinointikoneistolla ja oikeilla työkaluilla. 

OKR-malli ja sen hyödyt digimarkkinoinnissa

OKR-malli on melko uusi tuttavuus suomalaisen digimarkkinoinnin maailmassa, ja 59% ihmisistä kertoikin ettei ole ennen kuullut siitä. OKR tulee sanoista Objectives (kirjalliset, inspiroivat tavoitteet) and Key Results (numeeriset avaintulokset).

Kuten jo aiemmin mainittiin, skaalautuvuus on entistäkin tärkeämpää nykypäivän maailmassa. OKR-mallin yksi parhaista puolista onkin sen hyvä skaalautuvuus, sillä se voi toimia oikeastaan minkälaisessa tilanteessa tahansa. 

Konkreettinen esimerkki OKR:stä markkinointipäällikön hyödynnettäväksi: yrityksen tavoitteena on tulla markkinajohtajaksi ja kasvaa 30%, ja digimarkkinoinnin odotetaan tuovan 25% tästä kasvusta. Tällöin inspiroiva, kirjallinen tavoite voi olla vaikkapa tuottaa enemmän liidejä myynnille kuin koskaan. Numeeriset avaintulokset voivat olla vaikkapa 50% lisäys sähköpostimarkkinoinnin liideissä, +25% Google Ads-liideissä, ja +10% Googlen orgaanisissa liideissä. 

OKR-malli tuo siis kaikille tiimin jäsenille selkeät tavoitteet mitä kohti mennä. Kun tueksi tuodaan vielä toimiva markkinointisuunnitelma, reaaliaikainen raportointi ja säännölliset tapaamiset joilla seurataan tuloksia, on kasassa hyvät edellytykset onnistua!

Parempaa kommunikaatiota yrityksen sisällä

Digimarkkinoinnin trendit vuonna 2023 15.12. digimarkkinoinnin trendit Digimarkkinoinnin trendit vuonna 2023

Emme halua olla yllä olevassa tilanteessa. ⛔️ Kommunikaatio on tunnetusti maailman vaikein laji, ja 76% vastanneista kertoi että heidän yrityksensä sisäisessä kommunikaatiossa olisi parannettavan varaa. Ulkoinen viestintä sujuu suurimmalta osalta yrityksiltä melko mallikkaasti, mutta sisäisessä kommunikaatiossa voi hiertää monikin asia.

Melko monet kommunikaation kompastuskivet johtuvat siitä, että tiimit ovat liian etäällä toisistaan – on eriävät käsitykset siitä, mikä on tärkeää, toisen tavoitteet eivät vaikuta omaan onnistumiseen (tai voivat olla jopa siitä pois), on kilpailevia prioriteetteja, ja kaiken kaikkiaan ei vain ole yhteistä näkymää. 74% vastanneista kertoi myös, että epäselkeys vastuualueista aiheuttaa eniten kitkaa kommunikaatiosta.

No mitenkäs nämä asiat sitten ratkaistaan, jotta kaikki voisivat paremmin ja päästäisiin tekemään parempaa tulosta? Tässä on muutama kohta, jota kannattaa pohtia!

Oikeanlaista viestintää oikeille tahoille 

Oikeasti pohditaan viestintää, onko minulle tärkeä tieto välttämättä tärkeää jollekin muulle? Minkälainen rakenne ydintiimisi viestinnällä on, jotta se on tehokasta ja mahdollistaa parempaa muuta viestintää sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille? Mikä on asiakkaille relevanttia viestintää, missä kanavissa ja minkälaisella sisällöllä?

Projektinhallintatyökalut

Nämä auttavat läpinäkyvyyden lisäämisessä, ja tuovat selkeyttä kokonaisvaltaiseen tekemiseen, ja sitoutuvat suoraan tuottavaan työhön. Projektinhallintatyökaluihin on hyvä kerätä tarpeellista tietoa, joka on helppoa jalostaa muille jaettavaksi.

Sisäiset kanavat

Mistä kaikkialta tietoa löytyy, onhan kaikilla sisäisillä tahoilla pääsy niihin kanaviin ja ympäristöihin, missä tietoa on, onko toiminnalle kriittisestä tiedosta tehty aidosti saavutettavaa ja ymmärrettävää? Ei riitä että väläytetään Intraa silloin tällöin sivulauseessa, vaan tärkeiden tietojen pitää olla löydettävissä helposti.

Yhteenvetona

Maailma muuttuu jatkuvasti, ja digimarkkinointi sen mukana. Jos vanhat tavat eivät toimi, on ehkä tarpeen kokeilla jotain uutta. Hyvä johtaminen, selkeät tavoitteet ja sitäkin parempi kommunikaatio eivät koskaan mene pois muodista, ja niillä kulmakivillä voimme tehdä parempaa digimarkkinointia myös ensi vuonna! 

Related Stories

markkinointi 8 digimarkkinoinnin trendit Digimarkkinoinnin trendit vuonna 2023
17 syyskuun, 2021

Markkinointi muuttuu ja sinä sen mukana – mutta miten?