Identifiera leads tidigare och stäng affären snabbare

Leadoo Smart Profiles samlar in värdefull data om besökarna på en webbplats. Identifiera era hetaste leads och stäng fler affärer genom att veta vem som är på andra sidan.

Visitor Identification 4 smart profiles SmartProfiles

Identifiera besökarna på er webbplats

Med omvänd IP-kontroll får du veta vilka företag och användare som besöker er webbplats. Du kan sedan skapa en unik profil för varje besökare.

Spåra besökare på er webbplats

Bevaka och utvärdera beteenden från alla de företag som besöker er webbplats.

Visitor Tracking 4 smart profiles SmartProfiles
CRM 3 smart profiles SmartProfiles

CRM

Hjälp säljarna i deras kundbearbetning genom att spara kunder och prospekts botkonversationer och interaktioner i ert CRM.

Data och analys som boostar konversationer

Smart Profiles gör det enklare att fokusera på de leads som är mest sannolika att konvertera. Uppnå bättre resultat genom: