fbpx
Reading:
Enemmän liidejä ja kattavaa asiakaspalautetta – kiinteistönvälitysalan yritys Anna Toppinen Oy LKV:n tarina

Enemmän liidejä ja kattavaa asiakaspalautetta – kiinteistönvälitysalan yritys Anna Toppinen Oy LKV:n tarina

nAnna Toppinen Oy LKV Leadoo case study liidit Enemmän liidejä ja kattavaa asiakaspalautetta – kiinteistönvälitysalan yritys Anna Toppinen Oy LKV:n tarina
Kuvaus

Anna Toppinen Oy LKV konvertoi aiempaa enemmän liidejä ja kerää kattavaa asiakaspalautetta Leadoon työkalujen avulla.

Toimiala

Kiinteistönvälitys

Verkkosivu

annatoppinen.fi

Anna Toppinen Oy LKV:n omistaja ja kiinteistönvälitysalan yrittäjä Anna Toppinen kertoi, miten liidit ja asiakaspalaute saatiin talteen.

Anna Toppinen Oy LKV tarjoaa alueellista asiantuntemusta asuntokaupassa. Alue rajoittuu Helsingin kantakaupunkiin ja yrityksen missiona on tarjota alueellisesti parasta mahdollista asiantuntimusta.

Haaste

Anna Toppinen Oy LKV lähti hakemaan ratkaisua, joka korvaisi heillä käytössä olleen niin kutsutun päivystyspuhelimen. Annan mukaan uudet asiakkaat ottivat aiemmin välittäjiin yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostitse, minkä vuoksi välittäjät joutuivat jakamaan päivystypuheluvuorot tietyille päiville ja viikoille — myös toimistoaikojen ulkopuolelle. Näin ollen Leadoon työkalut tulivat korvaamaan nämä kömpelöiksi koetut “päivystysvuorot”.

Leadoon ratkaisut räätälöitiin erityisesti uusille asiakkaille, joille haluttiin tarjota mahdollisimman helppo ja asiakasystävällinen tapa lähestyä välittäjiä. Annan mukaan puhelimitse on haastavaa saada kokonaiskäsitystä asiakkaan tilanteesta, kun taas Leadoon työkalut keräävät asiakkaista olennaiset taustatiedot jo ennen yhteydenottoa, mikä on Annan sanojen mukaan parantanut asiakaspalvelua huomattavasti.

Verkkosivuille asennettavien konversiotyökalujen avulla asiakkaat saavat myös itse valita, millaista kanssakäymistä toivovat: esimerkiksi soittoa, etäarviota tai tapaamista paikan päällä.

Ratkaisu

Anna kertoo etsineensä mahdollisimman helppokäyttöistä ja selkeää ratkaisua verkkosivulleen. Hän kertoo heidän testanneen aiemmin chattialustaa, joka oli kuitenkin ollut turhan huomaamaton eikä näin ollen tuottanut tulosta juuri lainkaan. Anna olikin kuullut Leadoosta suosituksia helppokäyttöisenä alustana, joka tarjoaa runsaasti erilaisia, asiakkaan tarpeiden mukaisesti räätälöityjä ja monipuolisia työkaluja. Näin ollen hän päättikin ottaa työkalut verkkosivulleen käyttöön. 

Anna painottaa, että he halusivat kerätä Leadoon avulla ennen kaikkea uusia asunnon myyjiä ostajien sijaan. Hän onkin varsin tyytyväinen siihen, miten he saivat yhdessä Leadoon tiimin kanssa muotoiltua kysymykset juuri oikeanlaisiksi asuntoaan myyviä asiakkaita varten.

Tulokset

Tulokset ovat olleet varsin ilahduttavia: liidit saatiin aiempaan verrattuna huomattavaan kasvuun ja niin asiakaspalautteiden määrä kuin laatukin paranivat.

“Olemme saaneet huomattavasti enemmän liidejä kuin aiemman chattialustan kanssa”, Anna toteaa. Leadoon työkaluissa hän pitää erityisesti siitä, että ne on sijoiteltu verkkosivulla juuri oikeaan kohtaan ja niihin on kustomoitu välittäjän kasvot, mikä puolestaan luo inhimillisempää vaikutelmaa.

Mitä asiakaspalautteisiin tulee, kertoo Anna, että niiden määrä ja laatu ylittivät odotukset verkkosivulta löytyvän asiakaspalautekaavakkeen ansiosta. Anna Toppinen Oy LKV toivoi voivansa tarjota asiakkaille mahdollisuutta antaa vapaasti kirjoitettua palautetta ja Leadoon työkalujen avulla tämä olikin mahdollista — ja onnistui paremmin kuin hyvin.

Anna painottaakin Leadoon työkalujen auttaneen liidimäärän kasvattamisen lisäksi myös asiakaspalvelun parantamisessa: Annan mukaan Leadoon työkaluihin rakennettu polku on helppo, ja vaivattoman polun sekä oikein räätälöityjen kysymysten ansiosta asiakkaat ovat jättäneet avoimesti perustietoja itsestään.

Leadoo kerää asiakkaista jo varhaisessa vaiheessa yksilöityä tietoa, kuten tämän asuinpaikan tai toiveet yleisesti, mikä osaltaan antaa välittäjille paremmat eväät yhteydenottoon. Annan mukaan he ovatkin näin ollen valmiimpia palvelemaan asiakasta jo heti kättelyssä, sillä pohjatietojen keräämisen ansiosta välittäjät voivat tehdä jo alustavaa taustatutkimusta siitä, voivatko he auttaa asiakasta ja valitsemaan esimerkiksi sopivan välittäjän tietyltä alueelta.

“Leadoo auttaa meitä parantamaan asiakaspalvelua ja valmiutta palvella asiakasta ripeästi. Myymme alan asiantuntemusta, ja tämä on lisännyt mahdollisuutta tarjota vahvaa osaamista eli on siinä mielessä erinomainen.”

Kokemukset

Erityisesti Anna kehuu Leadoon ammattitaitoista ja ripeää tiimiä, joka kuuntelee asiakasta ja paneutuu tämän tarpeisiin jo ensimmäisestä kontaktista lähtien. Lisäksi Anna kehuu kustomoituja ja notkeita ratkaisuja, jotka saadaan muokattua juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Hänen mukaansa asiakasta kuunnellaan aidosti ja tämä saa sen, mitä hakeekin.

“Leadoolla on töissä kivoja ihmisiä, joilla on palveluasennetta. Kun haluamme ratkaisun, saamme sen ripeästi.”

Käyttöönottokoulutukseen puolestaan osallistuivat Annan mukaan kaikki tiimiläiset, ja sitä hän kuvailee yksinkertaisuudessaan asiantuntevaksi ja helpoksi.

“En oikeastaan keksi, kenelle Leadoo ei sopisi. Erityisesti voin kuitenkin suositella Leadoota mille tahansa palvelualan yritykselle, joka myy asiantuntemustaan ja joka haluaa perehtyä asiakkaan tarpeisiin, kuunnella ja auttaa tätä ripeästi.”

Lisäksi Anna on ollut mielissään siitä, miten tällaisia nykypäivän teknologiaratkaisuja on pystytty saumattomasti yhdistämään perinteiselle kiinteistönvälitysalalle:

“Leadoon palvelu on harvinaisen notkeaa, asiakasta kuuntelevaa ja ajassa elävää. On huikeaa, miten näinkin perinteisellä alalla voidaan hyödyntää tällaista digitaalisen maailman palvelua.”

Anna Toppinen, kiinteistönvälitysalan yrittäjä

Tarvitsetko vahvistusta?