MarkkinointiKollektiivi x Leadoo MT

MK Aamukahviseura: Mikael da Costan opit markkinointiin ja liidien konvertointiin

1. Mikä Leadoo Marketing Technologies?

  • Yrityksen taustat ja fokus liidien konvertoinnissa.
  • Kuluttajakäyttäytymisen muutoksista koronakriisin aikana.

2. Haasteet liidien konvertoinnissa nettisivuilta

  • Chet Holmesin Demand Generation -pyramidi
  • Markkinoinnin kohderyhmät ja ostovalmius
  • Erilaisten kohderyhmien puhuttelu ja konvertoiminen

3. Luottamuksen ja vuorovaikutuksen merkitys markkinoinnissa

  • Tarina luottamuksesta
  • Monologi vs. dialogi markkinoinnissa
  • Asiakasymmärrys ja arvon tuottaminen dialogilla

4. Markkinointidatan kerääminen ja analysointi

  • Miten markkinointidataa tulisi tulkita?
  • Asiakasesimerkki: konversio-ongelman tunnistaminen ja korjaaminen

Asiantuntijamme vinkit tehokkaampaan konvertointiin

Never miss a lead again.